//James試過好多方法識女仔都唔成功,最後配對公司安排咗44次相睇,期間認識到佢太太。成功「脫單」嘅佢,希望可以幫到其他人,於是創辦配對公司,用佢嘅經驗幫返其他人,佢歸納好多人單身嘅原因就係「唔夠主動」。//