Shopping買衫絕大部份人都鍾意,但當一件衫舊咗、爛咗、或者失寵,除咗堆填區同回收箱,原來仲可以改造成一件新衫。


位於南豐紗廠嘅「G2G服裝循環回收再造系統」,係香港紡織及成衣研發中心、H&M Foundation同龍達紡織有限公司攜手合作嘅可持續化發展項目,將小型生產線放到用貨櫃改裝組成嘅玻璃房,喺商場嘅店舖內展示,希望市民可以見證一件舊衫循環再造成新衫,更會善待衣服。想了解G2G迷你生產線係啲乜?即刻睇片喇!


#環保圈 #南豐紗廠 #G2G #迷你生產線 #舊衣新裳