//UBTECH同騰訊早前聯合推左呢款機械人,唔講唔知細細隻超多功能,識得同你交流、跳舞、打功夫,仲聲稱可以成為大家嘅A.I.親人咁話,一齊睇吓佢有幾勁!//