DSE就嚟放榜,唔知各位考生們準備成點呢?有得升讀本地大學當然開心,而升唔到本地大學嘅同學仔亦無須灰心,內地升學都係一個唔錯嘅選擇。好多考生可能對於內地升學嘅途徑、內地大學生活都唔太了解,導致錯失升讀內地大學嘅機會,今日小編就請嚟讀緊暨南大學體育教育系一年級嘅程詠彤同學為我哋分享下,等各位考生們放榜後可以多個選擇~

程同學坦言自己嘅成績一般,唯體育科表現出眾,更加係跆拳道黑帶,不過佢早喺放榜前已打定輸數,認為自己升唔到本地大學,甚至無諗過可以入到大學。放榜之後,程同學嘅成績比預期好,佢透過培僑中學嘅介紹、推廣認識暨南大學,之後更通過學校推薦,成功入讀暨南大學嘅體育教育系。要升讀本地大學,DSE考生至少需要喺4科核心科目攞到「3322」嘅成績,但呢個成績亦只係入學最低門檻,想修讀熱門科目就需要更高要求,所以每年即使有唔少考生拎到「3322」,都無得升讀本地大學。程同學表示,內地大學收港澳台學生嘅要求比較低,所以DSE有「3322」嘅成績就有好大機會會錄取,而好似程同學讀緊嘅體育教育系,只需要考獲就「2211」就符合申請條件,比本地大學易入讀。

有考生可能會擔心內地環境唔好而放棄報讀,不過程同學就澄清,內地嘅環境、衞生情況都比佢細個返鄉下嗰陣好好多,而且物價比香港低。程同學話,雖然經過反修例等事件,唔少香港人對內地有偏見,但內地人對港澳台生依然好nice。程同學普通話唔好,初時同內地同學溝通只能透過手機打字,但同學們就好耐心同佢溝通、教佢普通話。宜家由於疫情關係,程同學無得返學校上實體課,同學更會教佢上堂學到嘅嘢,非常nice。

程同學指,喺內地讀大學,除咗比較易入之外,對將來發展而言亦係一個好選擇。內地經濟發展迅速,大灣區亦有好多發展機會,出路多咗,年輕人就有更多機會發揮,為社會貢獻。佢仲提醒考生們,如果有意報讀內地大學,記得留意各大學獨立招生網,記低重要日期,把握報讀機會。

圖:受訪者提供

程詠彤嘅校園生活多姿多彩


程詠彤在廣州遊覽