DSE聽日開考啦!今年考評局首次設竹篙灣檢疫中心為「隔離試場」,考評局表示強制檢疫嘅考生應該盡量喺試前最少3日申請响檢疫中心應試,至昨日(21日)收到兩宗申請。                                           

考評局昨發表網誌表示,喺中心預備咗多個獨立房間做考室,會錄影整個考試過程;身穿防護裝備、已接受衛生防護中心嘅防疫訓練監考員,就會响考室外透過窗戶監察入面情况,若考生需要用洗手間,就要將「告示卡」伸出窗外示意,畀監考員同意先可以離座。 

考評局稱,截至昨日中午,接到兩名考生申請响竹篙灣檢疫中心應考;考生將先後喺423日及42630日期間應試。考評局又表示,考生若須強制檢疫,應該盡量喺試前最少3個工作天,連同相關證明文件向考評局提出書面申請於檢疫中心應考文憑試。局方會盡量安排,如最終未能趕及安排喺檢疫中心應考,可以按機制申請評估成績,即評審成績最高可達第5級。 

教育局長楊潤雄昨日喺其個人社交網站表示,DSE考生大多喺早上78時使用公共交通工具前往試場,希望全港僱主容許員工彈性時間上班,盡量分散高峰時間嘅公共交通人流,畀考生順利到達試場,尤其係4個核心科嘅考試日子,即42630日及53日。 

資料及圖片來源︰考評局網誌