//Uber喺香港合法化嘅過程一直困難重重,前Uber總經理佘雋知作為香港區第一未員工,係點樣帶領Uber喺香港立足?又點解揀咗喺Uber上咗軌道之後,毅然離開加入另一個截然不同嘅安老醫養行業——仁山優社度做行政總裁呢?一齊去片睇答案喇~~//